Nástrojáreň

Úvod

Dovoľujeme si Vám, ako možnému obchodnému partnerovi, predstaviť firmu FOR MIX s.r.o.

Existencia firmy sa na strojárskom trhu datuje od roku 1994 ako združenie fyzických osôb s podnikateľským zámerom vyrábať strihadlá, strojné súčiastky
a formy na lisovanie plastov a gumy.

Na týchto základoch vznikla v roku 1997 firma FOR MIX s.r.o. s hlavným programom vyrábať strihacie, ohýbacie a postupové lisovacie nástroje. 
V súčasnosti firma FOR MIX zamestnáva viac ako 40 pracovníkov. Pracovný kolektív, tvoria špičkoví odborníci vo svojej profesii s bohatými skúsenosťami.
Väčšina produkcie smeruje pre automobilový a elektrotechnický priemysel. 

Cieľom firmy FOR MIX je uspokojovať tie najnáročnejšie potreby našich zákazníkov a to na vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni, v požadovaných termínoch. 

Zákazníkovi ponúkame kompletné riešenie jeho požiadaviek:

  • návrh nástroja
  • vypracovanie výrobnej dokumentácie
  • výroba nástroja
  • dodanie vzoriek s meracím protokolom
  • dodanie hotového nástroja s kompletnou dokumentáciou