Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Základná finančná gramotnosť

V ére spotreby a v podmienkach trhového hospodárstva je veľmi dôležité naučiť sa, ako nakladať s peniazmi. Tieto vedomosti nie sú vyučované v škole a nie sú vyučované ani na vysokých školách (okrem niektorých ekonomických fakúlt). Ale ak neviete, ako nakladať s peniazmi, ako si ich ukladať, investovať, predvídať svoje náklady, potom s najväčšou pravdepodobnosťou sa môže vyskytnúť určité ťažkosti vo Vašom živote. Ako každá zručnosť tak aj finančná gramotnosť sa musí vytvárať postupne.

školstvbí

Skúste tieto rady aby ste deti lepšie vychovali k finančnej gramotnosti.
·         V obchode, použite zoznam produktov, ktorý si doma vytvoríte a určitú sumu peňazí.Ak kúpite niečo, čo nebolo na zozname, nemusíte mať dostatok peňazí na povinné veci – taká lekcia pomôže v budúcnosti  nenechať sa strhnúť marketingovými akciami.
·         Nepoužívajte frázu „Nemôžeme si to dovoliť“ Skôr povedzte a vysvetlite, že tie veci nie sú potrebné.
·         Hovorte o výdavkov z rodinného rozpočtu, aby Vaše  vedelo, na ktoré položky sa peniaze vynakladajú. Nezabudnite zahrnúť  aj detské hračky a sladkosti, aby deti pochopili, že ich potreby si tiež vyžadujú financie.
·         Keď dieťa vyrastie, ponúknite mu nejakú prácu za poplatok. V staršom veku môžete hovoriť o systéme akumulácie, bankových účtoch a finančných transakciách.

dítě

·         Netrestajte  za zbytočné bezohľadné výdavky, pretože sme sa všetci raz museli naučiť vykonávať finančné záležitosti na vlastných chybách  a dokonca v dnešnej dobe nie je vždy možné vyhnúť sa impulzívnym krokom. Radšej sa s dieťaťom porozprávajte a vysvetlite mu chybu akú urobil.
V súčasnosti mnoho detí nedokáže ešte pochopiť abstraktný význam peňazí ale môžu byť schopní  vykonávať jednoduché praktické operácie s mincami. Deti v ranom veku si myslia, že financie sa objavujú na vlne magického prútika, alebo skôr – z kabelky mojej matky a otca. Pokúste sa aspoň niekedy platiť v hotovosti, nie kartou, aby deti mohli vidieť, ako peniaze idú od vás k pokladníkovi.