Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Veda

Veda

História ako veda

Samotné slovo história je gréckeho pôvodu a jeho preklad je „vedomosti nadobudnuté skúmaním“. Čo je vlastne historická veda? Je to spoločenská veda, ktorá skúma, poznáva a vyhodnocuje dejiny, pričom používa historické metódy – rôzne spôsoby popisu udalosti minulých pomocou objavov a prezentácie informácii, ktoré s nimi súvisia. Vyhodnocuje historické poznatky na základe historických prameňov – svedectiev a poznatkov, ktoré vypovedajú…

Veda

Mikrobiológ svetovo historických rozmerov

Človek, ktorého práca zachraňuje životy ešte aj dnes – položil základy očkovania. Veľa smrteľných chorôb nás už v súčasnosti neohrozuje vďaka jeho výskumom a dôslednej práci. Dokázal nielen vedecky vysvetliť choroby ako sú cholera, besnota či antrax, ale prišiel na účinnú prevenciu, keď vyrobil prvé vakcíny a protilátky. Prišiel na príčinu mnohých chorôb – objavil neviditeľné baktérie, ktoré…

Veda

Psychológia ako veda

Títo slávny starovekí filozofovia položili základ psychológie skúmaním duše človeka a vplyvu na jeho psychiku. V 19. storočí sa psychológia stala plnohodnotnou vedou, charakterizovanou ako veda o rozvoji a fungovaní psychiky človeka, ktorej predmetom je psychika a duševný stav človeka. Psychológia ako veda má pre život človeka obrovský význam. Vďaka vedeckým poznatkom môže človek jednoduchšie porozumieť svojmu konaniu, pocitom a vlastnostiam,…