Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Aké médium uprednostňujete?

Nie je tak dávno čas, keď ste si chceli pozrieť film a bolo treba siahnuť po obrovitánskych videokazetách. Samozrejme dalo sa to len vtedy, pokiaľ ste mali videoprehrávač. Okrem toho tieto kazety mali len určitú obmedzenú životnosť a po istom čase začal byť obsah týchto kaziet nepozerateľný. Taktiež video prehrávač bolo treba pravidelne servisovať, pretože čítacie hlavy sa časom znehodnocovali a aj ostatné mechanizmy opotrebovávali.

dvd

Paralelne k tomu na zvukové nahrávky boli určené taktiež kazety, ale menšieho formátu. Tieto kazety, alebo inak nazývané audio pásky, mali taktiež svoju obmedzenú životnosť. Avšak vydržali omnoho dlhšie ako kazety, určené pre video. Kazetové prehrávače zvuku však bolo tiež treba pravidelne servisovať. Čítacie hlavy sa taktiež znečisťovali a otváracie mechanizmy kazetových mechaník sa po istom čase zasekávali.

kazeta

Uprednostňujete DVD prehrávače?

DVD prehrávače taktiež neboli veľmi šťastným riešením. Ich najväčším nedostatkom bola slabá kompatibilita na prehrávacie formáty videa. A taktiež ovládateľnosť týchto prehrávačov bola v porovnaní s počítačovými DVD mechanikami na oveľa nižšej úrovni. V konečnom dôsledku, DVD prehrávače absolútne stratili význam popri počítačoch. Dôsledok marketingového pokusu, ktorý však nebolo veľmi vydarený. Napriek tomu niektorí ľudia túto elektroniku stále kupujú.

pamětová karta

USB rozhranie

Toto rozhranie so sebou prinieslo absolútne nový prístup ku prenosu dát a to až do takej miery, že tento formát rozhrania sa presadil aj v komerčnej sfére. Napriek tomu, že toto rozhranie bolo primárne určené pre oblasť počítačov, pre svoju popularitu bolo nevyhnutné zaradiť USB rozhranie aj medzi štandardné porty moderných televízorov. Samozrejme tieto televízory bolo potrebné vybaviť aj patričným softvérom, ktorý dokázal čítať rôzne druhy komprimovaných súborov, ktoré rôzne filmy používali.

A čo SD karty?

Používanie SD kariet prišlo o trochu neskôr ako USB rozhranie. Toto médium sa však vo veľkej miere používa najmä v menších zariadeniach, ako sú rôzne nahrávače, kamery, fotografické prístroje. Ale v neposlednom rade sa SD karty začínajú integrovať aj do veľkých počítačov a taktiež televízorov. V dnešnej dobe to už začína byť nevyhnutnosť. Pretože nikomu sa nechce to veľké množstvo dát a fotografií prenášať na iné rozhranie len preto, aby si mohol svoje fotky pozrieť na veľkej obrazovke.
Určite používajte aspoň jedno z týchto spomenutých rozhraní a médií. Ak ste však tak pokrokoví, že už je pre vás každé z týchto médií zastaralé, pravdepodobne ste prešli na princíp serverov a sieťových úložných priestorov. Nuž, pokrok ide stále dopredu.