Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Krása mincí

Akýkoľvek druh zbierania čohokoľvek je zaiste skvelým spôsobom, ako relaxovať po náročnom pracovnom živote. Jedným z najbežnejších typov zbierky je numizmatika.
 Zvyčajne sa väčšina ľudí začne zaoberať týmto druhom zberateľských predmetov skôr náhodným  spôsobom. 

penízky

 • Dostal som pamätnú mincu,
 •  Našiel som neobvyklú mincu na ulici, na povale, v lese
 • Získal som album alebo mince, ktoré boli podarované priateľom..

Každá kolekcia by mala byť ale postupne systematizovaná, iba  potom bude zaujímavá a môže byť hrdo ukazovaná priateľom a známym. 
Zbierky môžete vytvárať rôznymi spôsobmi: 

 • Tematické.  Mám na mysli jednu oblasť. Napríklad len pamätné mince venované jednej téme alebo určitému historickému obdobiu .
 •  Sada mincí určitej krajiny a obdobia. Je žiaduce, aby také súbory boli úplné, potom sa stávajú obzvlášť cennými a jedinečnými.
 • Estetická zložka. Mali by to byť ozdoby, farebné vložky, umelecké vzácne mince. Tieto zbierky spravidla zhromažďujú ľudia umeleckých a tvorivých profesií.

Aby zber získal hodnotu, má mať nielen váhu, ale sa musia dodržiavať pravidlá zberu mincí. 

mince

 • Treba si vyberať mince, ktoré sú čisté nepoškodené bez odierania 
 •  Mince rovnakej nominálnej hodnoty a roku vydania musia byť v jednej sérii. Musí to mať svoje pravidlá a zaviesť si systém triedenia.
 •  Je potrebné zbierať aj údaje o minciach, aby bol človek schopný sa orientovať v rozmanitosti, ktorá je vlastná numizmatike trhu  .
 • Série by mali byť usporiadané podľa určitého plánu, a  nie chaoticky 
 •  Musíte si kúpiť príslušenstvo pre uloženie zbierok. Môžu to byť špeciálne albumy, stojany, stojany. Na začiatok môžete dokonca vytvoriť svoje vlastné malé boxy s rozdeľovačmi na uloženie mincí.

Je to náročný koníček, ale nebojte sa – nemusíte mať na začiatok hneď všetko. Je to predsa záľuba na celý život!