Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Povinné zmluvné poistenie môžete vybaviť aj online, má to svoje výhody

Možno sa pýtate, prečo som povinný platiť povinné zmluvné poistenie?
V tomto prípade totiž nejde o poistku ako u poistenia havarijného, čiže uzavretím poistky neistíte svoje auto proti poškodeniu, ale ide o povinnú zodpovednosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky. V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu a teda aj určitú škodu na majetku (aute) poškodeného, v horšom prípade aj na jeho zdraví, poisťovňa bude disponovať čiastkou, ktorou spôsobenú škodu uhradí.

sporťák

Výška preplatenej sumy je však samozrejme veľmi relevantná, nakoľko čiastka sa určí podľa výmeru škody. Každopádne povinnosť hradenia spadá na vašu poisťovňu, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu a ktorej ste pravidelným platiteľom.
Preto je už vopred dôležité zistiť o vás a vašom vozidle viacero informácií a detailov, na základe akých sa dohodne výška poistného, respektíve výška jeho splácania. Výška záleží od viacerých faktorov, akým je vek vodiča, jeho vodičská minulosť, okolie po akom pravidelne jazdí, typ a hmotnosť vozidla,… v tomto prípade sa pravdepodobne zvlášť bude posudzovať kategória nákladných vozidiel. Vieme, že zákon na tieto väčšie nákladné autá kladie odlišný meter, platí to napríklad aj v prípade emisií a čerstvej informácii, aké sú nové emisné limity pre nákladné autá. Ale vráťme sa späť k téme pzp (povinného zmluvného poistenia).
Celý postup môžete zvládnuť veľmi praktickým, ale pritom finančne výhodným spôsobom a to online pomocou pzp kalkulačky.

kamion

Na začiatok vyplníte údaje, na aké sa vás webová stránka budete pýtať. Na základe týchto vyplnených údajov (odporúčam mať po ruke technický preukaz) následne pzp kalkulačka vypočíta odporúčanú čiastku konkrétne pre vás a vaše vozidlo. Zároveň budete môcť využiť i viaceré zľavy a to konkrétne tie, aké sa hodia k vašej situácii. V prípade spokojnosti so stanovenou čiastkou si následne budete môcť vybrať z viacerých poisťovní, ktoré sú už dnes dostupné online a celý postup uzavrieť prehľadne, avšak rýchlo bez toho, aby ste museli danú poisťovňu navštevovať osobne.