Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Vytvorme si profil našej podnikateľskej činnosti na sociálnej sieti

Globálnym a masovým zhromaždením ľudí z celého sveta sa stala internetová sieť, najmä sociálna webová stránka facebook. Ak v nej dnes niekto nie je zaregistrovaný, akoby sa vyhýbal civilizovanému svetu a spoločnosti. Niet preto divu, že facebook je odporúčaným nástrojom na k osloveniu veľkého počtu potencionálnych zákazníkov. K prezentovaniu podnikateľskej činnosti je síce skôr určený twitter, no ale na facebooku máte zasa viac užívateľov aj slovenského či českého pôvodu a mohli sme si všimúť, že tu nájdeme veľa profilov firiem, spoločností, čiže facebook je určite takisto vhodným nástrojom, dôkazom sú nám tieto početné profily. Ale čo je podstatné, tieto profily majú obdivuhodne veľa „lajkov“, čiže označení „stránka sa mi páči„.

fcb

Podstatným je takisto fakt, že týmito označeniami masa ľudí zdieľa tieto spoločnosti či firmy vo svojom profile a je veľmi pravdepodobné, že si dotyčnú spoločnosť všimnú aj ich priatelia, ktorých má jednotlivý profil cca 150. Ak chcete dopovedomia dostať i Vaše podnikanie, nemáte čo stratiť, pravdepodobne iba získať oveľa väčšiu pozornosť a potencionálnych zákazníkov.
Ako vytvoriť našej podnikateľskej činnosti profil na FB s tendenciou zaujať čo najviac ľudí?

sociální sítě

•         Na začiatok by som rád zdôraznil, že facebook funguje na štýl priatelia, nie klientela. Teda skôr zaujmeme cool informáciami a obrázkami o našich novinkách a službách, než akýmisi dlhými  rozpismi.
To isté platí aj pri zhotovení nášho profilu. Stručne, k veci, cool, zaujímavo, no a samozrejme vybrať vhodné lákavé foto. Na obrázkoch ako aj titulnej fotke si dajme záležať, nakoľko aj tvorcovia online magazínov Vám potrvrdia, že človek sa automaticky zameriava na vizuálnu podobu, až potom ho zaujme text. Pravidelné aktualizovanie našej časovej osi informáciami, novinkami, lákavými príspevkami o našom tovare či službách je každopádne potrebné, ale pozor! Nepreháňajme to. Neustálymi príspevkami vymažeme atraktivitu tých predchádzajúcich, vznikne skôr otravný zmätok. Aktualizujme svoju časovú os a nástenku triezvo, nebuďme v tomto smere príliš rýchli a násilní, v tomto prípade to paradoxne môže skôr uškodiť.