Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Lacné virtuálne sídla v Bratislave

Áno, dostupné sú voľné kancelárske priestory pre podnikateľov, ktorí ich potrebujú. Ale nie vždy je takáto investícia výhodná. Niekedy z dôvodu zlého umiestnenia, resp. nevyhovujúcej adresy, nedostatočného vybavenia alebo čo je asi najčastejšie- predražene vysokého nájmu. A o to viac v prípade, ak ide o podnikateľa, ktorý takéto drahé priestory k svojim aktivitám plnohodnotne nevyužije. Pre týchto je naopak výhodnou voľbou virtuálne sídlo v Bratislave s lukratívnou adresou, doplnkovými službami, a to všetko len za cca 12 eur mesačne.

podnikateľ, kancelária

Pod doplnkovými službami si tu môžete predstaviť korešpondenciu, preberanie zásielok, notifikácie o prijatej pošte prostredníctvom sms/mailom, čiže virtuálne sídla môžu zahŕňať aj služby asistentky, nemusí ísť čisto iba o registračné sídlo, ktoré je mimochodom potrebné uviesť pri zapisovaní firmy do obchodného registra SR. K doplnkovým službám sa viaže aj možnosť v prípade potreby využiť zasadaciu miestnosť spoločne s potrebným technickým vybavením.

zasadacia miestnosť

Teda ak by sme to zatiaľ mali nejako zhrnúť, najznámejším plusom dostupných virtuálnych sídiel je ich nízka cena, resp. nízke mesačné poplatky, čo je oceniteľná pomoc napríklad pre začínajúcich podnikateľov, ktorí majú pochopiteľne obmedzený finančný rozpočet. Ide ale o výhodné riešenie napríklad aj pre prevádzkovateľov eshopov, pre copywriterov,… tiež pre podnikateľov, čo trávia väčšinu času v zahraničí a nemajú teda dôvod platiť vysoké sumy za prenájom kancelárie.

K následným výhodám môžeme zaradiť aj šancu vybrať si takéto sídlo s lukratívnou adresou, teda s ideálnou lokalitou v hlavnom meste Slovenska a na adrese, ktorá má dobré meno, je prístupná a všeobecne vyvoláva solídny dojem.

A samozrejme dôležitý význam z hľadiska pozitív pridáme aj spomenutým doplnkovým službám. Tomu, že sa niekto bude starať o prijatie a skenovanie pošty, o čom vám pošle notifikáciu a tým pádom môžete prehľadne oddeliť svoje podnikateľské povinnosti od domáceho súkromia. V neposlednom rade je oceniteľná aj spomenutá možnosť v prípade potreby využiť zasadacie priestory s potrebným vybavením.