Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Častá dilema nad výberom vhodného štúdia- Humanitné vedy, alebo technika?

Aký odbor štúdia si vybrať?
 V prvom rade taký, aký by nás bavil a vedeli by sme si predstaviť, že ho budume vykonávať podstatnú časť nášho života. To nám radí podvedomie a jeho úvaha je určite správna. Potom ale na scénu nastúpi mozog a vraví, aby sme sa ujali v prvom rade odboru, ktorý je dnes na trhu páce žiadaný. Tieto dve predsavy sa tak môžu profesíjne od seba veľkou mierou odlišovať. Pristúpme ale k tejto téme trochu odbornejšie a to tak, že sa zamyslíme nad dvoma rozdielnymi odbormi štúdia – humanitné vedy a na opačnej strane technické štúdium.

předměty

Niet žiadnych pochýb, že obe tieto štúdia sú nadmieru úctihodné a pre modernú spoločnosť potrebné, no každá z týchto profesií odlišným smerom a možno tak teda povedať, že sa v praxi vzájomne doplňujú. No čo sa týka ich docenenia, vidíme rozdiely. Tie sú odlišné predovšetkým svojim uplatnením na trhu práce.
Dnešná doba a spoločnosť sa orientuje predovšetkým na výrobu. Z toho vyplýva, že väčšiu pravdepodobnosť na uplatnenie ponúka odbor technického štúdia.

knihovna školní

Ale je pochopiteľné, že nie každý je stvorený na to, aby bol technickým typom a niektorí z nás majú skôr duševné nadanie, alebo cítia povinnosť zúčastniť sa radšej na tvorení práv, či sú dokonca idealistami. Takí ľudia, zároveň ako aj tieto pozície sú vzácne. Veľa ľudí rozmýšľajúci štýlom vidiny rýchleho zamestnania sa a teda rýchleho zárobku tak na tento typ štúdia či práce ani len nepomyslí a ak aj áno, sú odrádzaní. Pritom ide o ušľachtilú poziciu.

žena

Keby sa všetci orientovali na techniku a výrobu, nikto by neobhajoval práva či otázky humanity, no ak by sa všetci orientovali len na právo či humanitu, nebola by produktívna výroba, teda ani technológie , či výrobky a zisk. Aj napriek tomu však treba otvorene priznať, že technika očividne dominuje. Vyštudovaním tohto odboru budete následne vykonávať zaujímavú, možno relatívne dobre platenú, no časom tuctovú prácu, avšak má budúcnosť. Vyštudovaním humanitných práv budete zasa ojedinelým a krásnym, no za uchytenie sa na trhu práce asi budete musieť skutočne zabojovať. Výsledok by ale mal stáť zato.

•         Ponúkol som rozbor možných pre a proti, ale odporučiť tú správnu cestu si už netrúfnem, pretože ako jeden z milióna ľudí si ctím oba tieto odbory.