Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Táto choroba ohrozuje každého

Už názov ochorenia vzbudzuje strach, tetánia. A má aj prečo. Tetánia je nazývaná aj chorobou 21. storočia a postihuje čoraz viacej ľudí. Lekári s ňou vo veľa prípadoch majú naozaj plné ruky práce a niekedy postihnutému nevedia pomôcť. Navyše je tetánia ťažko diagnostikovateľná, pretože je symptómy sa často zamieňajú s inými chorobami.

léky

Pri tetánii ide o poruchu nervovo – svalovej dráždivosti. Jej prejavy môžu byť rôzne. Po stresujúcej situácii často dochádza k hyperventilačnej tetánii, pri ktorej postihnutý ťažko dýcha a búši mu srdce. Ťažkosti sprevádzajú aj kŕče a tlak na hrudníku. Pri neurogénnej tetánii, okrem už spomínaných problémov, pociťujú pacienti depresiu, strach a veľkú úzkosť. V ojedinelých prípadoch môže záchvat končiť až odpadnutím. Strach z toho, čo sa deje s naším telom je obrovský a tŕpnutie končatín, brnenie v tvári, rýchlo nastupujúca únava a veľké bolesti hlavy ho podporujú.

Ako sme už spomínali, tetánia si vyberá hlavne mladých ľudí, ktorí žijú pod veľkým tlakom a sú vystresovaní. Pri podobných problémoch navštívte vášho všeobecného lekára, ktorý by vás mal poslať k neurológovi. Ten pomocou anamnézy a klinických vyšetrení zistí, či ide naozaj o tetániu. Podstúpite aj krvné testy, ktorými sa zisťuje množstvo magnézia, vápnika a vitamínu D v krvi. Práve ich nízke hodnoty, alebo absencia môžu viesť ku všetkým spomínaným symptómom. Hlavnou príčinou je však chronický stres, ktorý je spúšťačom tetánie. Práve stres požiera magnézium v tele a jeho nedostatok sa začne prejavovať búšením srdca a kŕčmi končatín.

smutek

Liečba tetánie býva zdĺhavá. Postihnutý si musí v prvom rade uvedomiť, že nie je síce v ohrození života, ale musí spomaliť a vedieť relaxovať. Proti ochoreniu pomáha aj pravidelný pohyb. Súčasne musí užívať magnézium a to niekoľko mesiacov. V začiatkoch liečby zopár tabletiek denne. Lekár mu určí aký typ magnézia má užívať a v akých dávkach. Ak liečba nezaberá, nasadí chorému aj antidepresíva. V prípade, že nezmení svoj životný štýl, ochorenia sa nezbaví. Je veľmi nepríjemné, že záchvaty zväčša prichádzajú v okamžikoch kedy by to nečakal. Napríklad na dovolenke, alebo počas noci v spánku. Veľmi cennou pomocou býva návšteva psychológa, alebo psychiatra, ktorý naučí postihnutého zvládať stresové situácie.