Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Veľmi ťažká situácia, no stále existuje nádej

Každý orgán, ktorý sá nachádza v našom tele, má svoju špecifickú úlohu. Poškodenie alebo odstránenie tohto orgánu má negatívny vplyv na naše zdravie. Ako je to však s obličkami?
Predsa počujeme o mnohých prípadoch, kedy sú ľudia ochotní tomu druhému obličku darovať, pričom týmto spôsobom budú žiť obe osoby aj naďalej. Ale zrejme to nie je až také optimistické riešenie, pretože obličky nemáme dve iba náhodou. No bez jednej sa dá ešte stále žiť, no nie naplno a pri plnom zdraví a zrejme nás to bude stáť i roky života, pričom bez oboch hrozí istá smrť. A práve preto v situácii, kedy nešťastníkovi zlyhávajú obe obličky, tá jedna zdravá a darovaná môže znamenať rozdiel medzi životom a večným odpočinkom.
mladý doktor
• Práve preto sa darovanie obličky chápe ako veľmi šľachetný a citlivý čin, kedy tomu druhému človeku akokeby darujeme polovicu z nášho života. Obetujeme svoje roky života a plné zdravie, aby bola milovaná osoba ešte naďalej medzi nami, medzi živými. No existuje vôbec obetavejší a citlivejší skutok?
rodina a srdce
Transplantácia obličiek je teda veľmi odvážny skutok a zároveň aj veľmi citlivá situácia. Niekto sa pre darovanie rozhodne možno ihneď, niekto právom váha a dáva si dokopy myšlieky s minulosťou, prítomnosťou, no asi najviac budúcnosťou.
No aj v tomto prípade mi nedá nespomenúť, ako je zdravotníctvo z jednej strany na pokročilej úrovni, no na druhej tak strašne obmedzené, až to človeka zasa ťahá jedine k spôsobu, aby si pomohol sám, alebo aby mu pomohli najbližší. Na jednej strane má zdravotníctvo znalosti, ako pri danej operácii postupovať tak, aby bola úspešná, no táto najdôležitejšia časť, samotná operácia, je obmedzovaná sprostým čakacím listom. Pokiaľ sa na zoznam zaradíte medzi posledných, operácie sa tak skoro asi nedočkáte. Totižto znalosti sú, dá sa zohnať i spomínaná oblička bez toho, aby Vám ju blízky daroval, len všetko to brzdí ten čakací list a musíte sa teda zmieriť s tým, že obličku dostane v prvom rade ten, kto je na čakacom liste pred Vami.
Ale nech sa jedná o akúkoľvek skorumpovanú a bezcitnú dobu, nech je na tom aj zdravotníctvo akokoľvek, v žiadnom prípade sa netreba len tak vzdať. Cesty tu sú stále, len sú veľmi komplikované. Ale pokiaľ je silná viera, je i silná nádej. To platí a platilo vždy a všade.