Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Veda

Mikrobiológ svetovo historických rozmerov

Človek, ktorého práca zachraňuje životy ešte aj dnes – položil základy očkovania. Veľa smrteľných chorôb nás už v súčasnosti neohrozuje vďaka jeho výskumom a dôslednej práci.

Dokázal nielen vedecky vysvetliť choroby ako sú cholera, besnota či antrax, ale prišiel na účinnú prevenciu, keď vyrobil prvé vakcíny a protilátky. Prišiel na príčinu mnohých chorôb – objavil neviditeľné baktérie, ktoré vedel aj dokázať – a tento objav spôsobil v medicíne absolútny prevrat. Záchrana ľudských životov celosvetovo pre neho znamenala najviac a zanechal poznatky, ktoré položili základ bakteriológie, virológie, mikrobiológie, molekulárnej biológie a imunológie. Tieto vedecké odvetvia dodnes ťažia zo základov, ktoré priniesol Louis Pasteur.

baktérie v tele

Na omnoho vyššiu úroveň vyniesol aj potravinársku  a poľnohospodársku sféru – vyvinul konzervovanie potravín sterilizáciou (ktorú poznáme pod slovom pasterizácia – Pasteur), a presne dokázal popísať proces kvasenia pri výrobe piva a vína ako aj príčiny ich kontaminácie. Začal skúmať, prečo vo tom čase vinárom kyslo víno – dovtedy prevládala myšlienka, že kvasenie je len chemický proces, no Pasteur tento názor vyvrátil objavom, že je to proces biologický a je spôsobený mikroorganizmami. Ich existenciu aj experimentálne dokázal a podarilo sa mu upraviť hrozno tak, aby nekyslo. Najvýznamnejším objavom v tejto oblasti bolo to, že dokázal od seba odlíšiť organizmy, ktoré spôsobujú kvasenie zdravé od tých, ktoré sú kontaminačné. Veľkým objavom v oblasti potravinárstva bolo taktiež vynájdenie spôsobu, ako zbaviť mikroorganizmov jedlo – zohriatím na 60 stupňov.

očkovanie proti chorobám

Tento objav o niečo neskôr použil aj v boji proti mikróbom ktoré napádajú človeka a zaviedol sterilizovanie chirurgických pomôcok, čím vysoko znížil úmrtnosť, ktorú spôsobovali operácie.

Začal s očkovaním stafylokokov, pneumokokov a streptokokov a vyrobil očkovaciu látku na antrax. Najdlhšie vyvíjal vakcínu proti besnote, o účinkoch ktorej nebol presvedčený až do doby, kedy prvému človeku zachránila život – išlo o 9 – ročného chlapca.

Louisovi Pasteurovi vďačíme za veľa. Ktovie, či by sme bez jeho podrobných výskumov a objavov ešte vôbec existovali.