Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Rozdiel medzi absolútnou a komparatívnou výhodou

Kedysi dávno (a možno ani nie až tak dávno) nastal okamžik, kedy ste sa museli rozhodnúť, čo ďalej – štúdium, život ako súhra náhod, rozhodnutie v prípade banality. Niektoré rozhodnutia však banalitami neboli. Každodenné smerovanie, záľuby, prípadne práve to, čo nemáme radi, nám ukazujú, kam by sa naše ďalšie smerovanie malo uberať. A tak ste sa i vy rozhodli nasledovať istú oblasť. A rozhodli ste sa podľa absolútnej či komparatívnej výhody? Neviete, o čo sa jedná? Spoločne si to na jednoduchom príklade ukážeme.

kalkulačka.jpg

V meste žije istá úspešná daňová poradkyňa. Vypracovanie jedného daňového priznania jej v priemere trvá 2 hodiny (pre malé i veľké firmy či jednotlivcov). Okrem toho však všetky údaje musí zaznamenať do elektronickej podoby. To jej zaberie zhruba 20 minút. Druhej najlepšej daňovej poradkyni v meste obdobná činnosť vypracovania daňového priznania zaberie v priemere 3 hodiny plus vpísanie údajov zhruba 30 minút. Keďže prvá zo spomínaných žien nestíha a požiadavky sa jej kopia, rozhodne sa zamestnať v poradí druhú najlepšiu daňovú poradkyňu na prepis dát do elektronickej formy. Oplatí sa jej to? Veď je v tom predsa rýchlejšia.
Najlepšia daňová poradkyňa v meste za vypracovanie jedného daňového priznania vezme priemerne 50€. v prípade, že pracuje 8 hodín denne, za 2 hodiny strávené prepisovaním, by si navyše mohla zarobiť o 50€ viac. Musela by však platiť kolegyni, ktorá by jej dáta hádzala do počítača. Druhá najlepšia daňová poradkyňa si za takto odvedenú v rámci dvoch hodín svojho voľného času prácu vypýta 20€. To znamená, že sa najlepšej daňovej poradkyni v meste oplatí posilu zamestnať napriek tomu, že je pomalšia než ona sama.

úspory.jpg

Vidíme teda prípad, kedy je daňová poradkyňa lepšia v oboch činnostiach. Má absolútnu výhodu vo vypracovaní i prepisovaní. Špecializovala sa však na tú, v ktorej je relatívne lepšia – vo vypracovaní daňového priznania má komparatívnu výhodu. Špecializácia teda umožnila daňovej poradkyni zarobiť si o 30€ naviac, a zároveň dala možnosť privyrobiť si kolegyni, ktorá získala mzdu 20€.