Formix

Sme v strehu a neunikne nám ani ten najmenší detail. S našim pokrokovým online magazínom, na tom budete rovnako. Neprehliadnite žiadnu z aktuálnych udalostí.

Ako vnímame internet v súčasnosti a akými zmenami prešiel?

Je zaujímavé pozrieť sa, ako sa internet a jeho trendy, respektíve správanie sa internetových užívateľov mení. Aké zmeny sme si za určitý čas mohli všimnúť a čo je pre internet charakteristické v súčasnosti. Pozrime sa preto spoločne na dnešné trendy v online svete a to, akým smerom sa v tomto priestore uberáme.
Hneď na úvod môžeme poznamenať, že zatiaľčo v minulosti menšia časť užívateľov web tvorila a väčšina tento obsah len konzumovala, táto rozdielnosť sa dnes približuje k hranici 50 na 50.

struktura.jpg

Internet sa takisto stáva obľúbenou plochou mnohých reklám, pričom financovanie reklám z pohľadu európskych krajín stúpa každým rokom asi o 12 % a v niektorých prípadoch vravíme o náraste 30 %. Paradoxom však je, že rovnakým spôsobom rastie počet užívateľov, ktorí používajú Adblock. Pomerne čerstvou novinkou je však fakt, že Adblock už nebudete musieť sťahovať ako dodatočný nástroj, ale nové verzie prehliadačov disponujú už vopred nastavenými možnosťami, ktoré otravné reklamy blokujú.
A keďže sa v súčasnosti stávajú častejšie využívanými prenosné mobilné zariadenia, je vlastne logické, že reklama v mobilných aplikáciách svojim nárastom a vplyvom prekonáva tú desktopovú, respektíve vyššia investícia do reklamy sa týka najmä mobilných aplikácií a z pohľadu USA dokonca vravíme o doteraz nevídanom trende, kedy financovanie reklamy do mobilných zariadení vyšlo v prepočte viac, než v prípade reklám v TV.

imac.jpg

Youtubesa takisto prispôsobil a jeho šikovná mobilová aplikácia je dnes využívaná viditeľne ako aj fakticky častejšie, než  jeho webová stránka, respektíve verzia v internetových prehliadačoch.
Sociálna sieťFacebook rozhodne nezaostáva a dokáže využiť potenciál internetovej doby nielen k prospechu užívateľov, ale aj k svojmu obohateniu v podobe ziskov z reklám, ktoré sa na tejto sieti objavujú. Veď vravíme o cca 60 % náraste tržieb, za ktoré sú zodpovedné práve reklamné oznámenia na tejto sieti.