Astronómia  

V podstate to znamená zákon hviezd. A Astronómia predstavuje vedu o vesmíre, ktorá sa zaoberá vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. 

Čo tak si predstaviť astronómiu od minulých čias?  

Tak v rannom období sa astronómia zaoberala pozorovaním a predpovedaním pohybov objektov viditeľných voľným okom. Napríklad Rigvéda spomína až 27 súhvezdí súvisiacich s pohybom Slnka. V roku 499 Árjabhata predstavil matematický systém, ktorým zaviedol pohyb Zeme okolo vlastnej osi a zvažoval pohyby planét vo vzťahu k Slnku. 

sun-g3f60351cb_640

V stredovekej Európe astronóma stagnovala, i napriek tomu že v Arabskej krajine sa jej perfektne darilo. Na sklonku deviateho storočia islamský astronóm Fargání rozsiahlo opísal pohyb nebeských telies. Neskôr bolo aj vybudované veľké observatórium, vďaka astronómovi al-Khujandimu, ktorý pozoroval sériu astronomických prechodov Slnka cez kulminančný bod, čo mu umožňovalo vypočítať nejasnosti ekliptiky. 

V časoch renesancie, Mikuláš Koperník heliocentrický model Slnečnej sústavy. Omnoho neskôr tento jeho prístroj opravil a ako sa vraví aj zveľadil Galileo, ktorý pridal k tomu to prístroju aj teleskop. Ďalej Kepler bol prvý, ktorý vymyslel systém, ktorý správne opisoval detaily pohybov planét okolo Slnka nachádzajúceho sa v strede Slnečnej sústavy. Newton objavil nebeskú dynamiku a jeho gravitačné zákony konečné vysvetlili pohyby planét.  Zároveň vymyslel reflekčný teleskop. 

milky-way-ge082423c4_640

Ďalej si musíme spomenúť, že hviezdy boli zaradené medzi vzdialené objekty. A zároveň s objavom spektroskopie bolo dokázané, že sa podobajú Slnku, no majú široký rozsah teplôt, hmotnosť a veľkosť. 

V dvadsiatom storočí bola dokázaná existencia mliečnej cesty, ako oddelenej skupiny hviezd. A vtedy sa objavili aj ďalšie existencie galaxii hviezd, s ďalším rozpínaním vesmíru s pohybom smerom od nás.