Výrobné technologické zariadenia svojimi pracovnými rozsahmi dovolia vyrábať nástroje do maximálnych rozmerov 1000 x 2500 mm.