• Zákazníkom ponúkame po dodaní CAD dát a výkresu požadovaného výlisku kompletné riešenie jeho požiadavky. 
  • V stredisku konštrukcie sú štyri pracoviská vybavené programom Creo Parametric. 
  • Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku sa využíva simulácia plošného tvárnenia.
  • Na tvorbu obrábacích programov pre trieskové obrábanie využívame pracoviská SolidCam a Creo Parametric,
    pre elektroerozívne obrábanie Creo Parametric a Wirecut.